Tajemnice warmińskich poddaszy. Tu wchodzić nie wolno

Tomasz Kurs
02.12.2019 17:00
Relikty na poddaszu kościoła w Kiwitach

Relikty na poddaszu kościoła w Kiwitach (Leszek Wawrykiewicz)

W dawnych Prusach powstało niemal 700 gotyckich kościołów parafialnych, do dziś przetrwała połowa z nich. W wielu z nich zachowały się także średniowieczne konstrukcje dachowe. Te nierzadko znakomite dzieła dawnego ciesielstwa, przez lata niedostrzegane przez badaczy i historyków sztuki, stały się ostatnio tematem szerzej zakrojonych badań zabytkoznawców. Teraz postanowił je zbadać Leszek Wawrykiewicz wraz z Żoną Magdaleną Skarżyńską-Wawrykiewicz w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przy tej okazji badacze spenetrowali miejsca na ogół niedostępne i nadal kryjące wiele tajemnic. Zapraszamy zatem na krótki spacer po warmińskich poddaszach.

Wszystkie zdjęcia
  • Katedra w Fromborku,
  • Olsztyn - zamek
  • Poddasze gotyckiego kościoła w Tłokowie
  • Kościół w Kiwitach
  • Olsztyńska Katedra