Przydrożna aleja Szałstry - Wołowno, wrzesień 2020 r.

Piotr Romanowski
05.03.2021 13:50

Piotr Romanowski opowiada o przydrożnej alei przed wycinką.