Ślubowanie prezydenta Piotra Grzymowicza

Prezydent Piotr Grzymowcz składa ślubowanie
23.11.2018 12:20

Piotr Grzymowicz będzie rządził Olsztynem przez następne 5 lat