AdobeStock_101591536 [Przekonwertowany]

Dzięki akcji "Choinka dobroczyńców" chcemy wesprzeć Zespół Placówek Specjalnych dla chorych dzieci leczonych i przebywających często wiele miesięcy w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie.

Przed świętami zamierzamy przekazać materiały plastyczne, biurowe, gry planszowe - to co szkoła potrzebuje najbardziej a dzieciom przynosi radość i zapomnienie choć na chwilę o chorobie i pobycie w szpitalu.


Informacje dla firm i instytucji
chcących wziąć udział w akcji można uzyskać pod
nr tel. 507 093 935 lub e-mail: emilia.kalisz@olsztyn.agora.pl.